Učící se „Ynovate“

Chceme do roku 2025 zvýšit kvalitu našich služeb v jednotlivých regionech a být leaderem v podpoře podnikání a inovací.

Podpořte svým hlasováním max. 3 témata, která považujete za klíčové pro vaši práci s klienty a u kterých jsme schopni je společnými silami posunout kupředu.

V rámci 17 tematických workshopů, které zazněly na právě proběhlém YC, vybíráme TOP témata. Ty budeme v rámci tzv. Ynovate forces dále intenzivně společně rozvíjet a budovat kompetence s cílem zvýšit kvalitu našich služeb pro klienty a posílit proces vzájemného učení se. Na základě vašeho hlasování a konečného potvrzení Steering boardu, se rozhodne, která témata jsou ta nejdůležitější a na které se zaměří i budoucí úsilí celé sítě Ynovate.