Výsledek hlasování o tématu pro 3. blok workshopu

V rámci hlasování v aplikaci Mentimeter jste nejvíce podpořili tato dvě témata:

Podpora začínajících startupů – šedá místnost
Garant: Hanka (JIC)
Zapisovatel: Marek Žežulka (SIC)

Udržitelnost – modrá místnost (3.patro)
Garant: Lukáš Kalvoda (MSIC)
Zapisovatel: Ben Fischer (SIC)