Učící se „Ynovate“

Chceme do roku 2025 zvýšit kvalitu našich služeb v jednotlivých regionech a být leaderem v podpoře podnikání a inovací. Podpořte svým hlasováním max. 3 témata, která považujete za klíčové pro …

Výsledek hlasování o tématu pro 3. blok workshopu

V rámci hlasování v aplikaci Mentimeter jste nejvíce podpořili tato dvě témata: Podpora začínajících startupů – šedá místnostGarant: Hanka (JIC)Zapisovatel: Marek Žežulka (SIC) Udržitelnost – modrá místnost (3.patro)Garant: Lukáš Kalvoda …